سیستم تصفیه فاضلاب وپساب بهداشتی و صنعتی به روش MBR

معرفی روش MBR :   

بیوراکتورهای غشایی از سیستم‌های جدید در تصفیه پساب محسوب می‌شوند که ترکیبی از فرایند هضم بیولوژیکی و جداسازی غشایی می‌باشند. از غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون به طور گسترده در این فناوری جدید استفاده می‌شود.فرایند غشایی یک فرایند جداسازی بسیار مهم است. یک سیستم فرآیند غشایی از تعدادی سیستم پیش تصفیه (مانند آشغالگیر، دانه گیر، دانه گیر ریز)، واحد تصفیه شیمیایی (در شرایط بار آلودگی بالا) و واحد غشایی تشکیل شده است و در بیشتر مواقع شامل بعضی از انواع فرایندهای گندزدایی نهایی نیز می باشد. این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی (زلال سازی)، هوادهی و فیلتراسیون در یک راکتور، جایگزین فرایندهای تصفیه فاضلاب متعارف (لجن فعال متعارف) شده و یک سیستم ساده و موثر به نام MBR را تشکیل می دهد که هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های بهره برداری سیستم را کاهش می دهد.

بیوراکتورهای ممبرین تلفیقی هستند از روش تصفیه بیولوژیکی رشد معلق (معمولا لجن فعال) با تجهیزات فیلتراسیون غشایی، میکروفیلتراسیون کم فشار (MF) و یا غشاهای اولترافیلتراسیون که برای تصفیه موثر فاضلاب به کار می روند. مخزن یک واحد غشایی یا یک  MBR می تواند به صورت دو قسمتی تعبیه شود که در یک قسمت فرآیند غشایی انجام شود و قسمت دوم که عموما حجم بیشتری نیز دارد به عنوان واحد بیولوژیکی عمل کند و محیطی جهت رشد میکروارگانیسم ها برای تجزیه آلاینده ها فراهم کند. به این صورت که خروجی مرحله تصفیه فیزیکی (دانه گیر و …) و یا خروجی مرحله بی هوازی (در صورت بالا بودن آلودگی پساب ورودی) وارد قسمت بزرگتر مخزن MBR شده و هوادهی می شود و سپس از بالای قسمت جداکننده وارد قسمت مربوط به فرآیند غشایی می شود. که در این قسمت پساب در تماس با غشاهای مستغرق در واحد هوادهی فیلتر می شود. در هر سیستم MBR ، هوا از طریق دیفیوزرهای اصلی تزریق می شود تا به طور مداوم طی فرایند فیلتراسیون، سطح ممبرین را شستشو دهد، عمل میکس را تسهیل کند و همچنین اکسیژن مورد نیاز برای انجام فرایند بیولوژیکی را تامین کند.تمام غشاهای مورد استفاده در بیوراکتورهای غشایی تصفیه آب و پساب جهت بهبود خواص سطحی، با اکسیداسیون شیمیایی، واکنشهای شیمیایی آلی، وتصفیه پلاسما اصلاح سطح شده اند. این غشاها عموما از مواد پلیمری ساخته می شوند. خواص سطحی و عملکردی این غشاها در تعیین عملکرد بیوراکتور های غشایی بسیار موثر است. از جمله مهم ترین خواص می توان آب دوستی و آبگریزی، کشش سطحی، و تخلخل را نام برد که تغییر در هر کدام می تواند به شدت خواص یک MBR را تغییر دهد  .  غشاها (ممبرینهای) مجزا در واحدهایی (جعبه های کوچک ویا قفسه هایی) به نام مدول قرار گرفته اند بطوریکه یک مجموعه ترکیبی از چندین مدول، به نام واحد غشایی شناخته می شود. روش ساخت مدول غشا همراه با فرایندهای اصلاح شده ، معمولا یک راکتور غشایی را از بقیه انواع آنها متمایز می کند.

مزایای به کار گیری MBR جهت تضفیه فاضلاب:

در اين فرآيند تصفیه فاضلاب معمولا ممبران ها بصورت مستقيم و مستغرق در يك مخزن هوادهي قرار گرفته و در نيجه مقادير بالاي غلظت مايع مخلوط ياMLS  به ميزان متوسط 8000 تا 12000 ميليگرم در ليتر در حين بكارگيري و بهره برداري از اين سيستم در مخزن هوادهي حاصل مي شود. به اين ترتيب و با توجه به حذف واحد هاي ته نشيني، ضدعفوني و فيلتراسيون از سيستم متعارف تصفيه، فضاي مورد نياز جهت اشغال توسط فرآيند MBR  به مراتب كوچكتر (حدود 3-4 برابر كمتر) از فرآيند لجن فعال متعارف مي باشد.

Translate »