پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

معرفی روش EAAS :  

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، فرآیند اصلاح شده از روش لجن فعال متعارف می باشد. تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از لجن فعال است که میکروارگانیسم ها با تصفیه بیولوژیکی در شرایط هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. 

اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها برای تصفیه هوازی توسط هواده های مکانیکی یا هواده های پخشی تامین می شود. هوادهی فاضلاب باعث اختلاط فاضلاب شده و میکروارگانیسم ها در تماس با مواد آلی موجود در فاضلاب قرار می گیرند. با فراهم کردن شرایط ایده آل از جمله اکسیژن لازم و سایر عناصر مورد نیاز، محیط مناسبی را جهت تکثیر میکروارگانیسم ها ایجاده شده و با مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب، عملیات تصفیه فاضلاب به درستی و بدون ایجاد بو انجام می شود. فرآیند لجن فعال با استفاده از سیستم هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge) یکی از روش‌های اصلاح شدۀ فرآیند لجن فعال می‌باشد. در این روش برای انجام تصفیۀ بیولوژیکی از شرایط هوازی استفاده می‌شود. اکسیژن مورد نیاز برای انجام فرآیند از طریق تجهیزات مکانیکی و یا دیفیوزرهای هوادهی تأمین می‌گردد. علاوه بر این مقدار pH نیز باید بصورت مرتب و دائمی اندازه‌گیری و کنترل شود تا تجزیه بیولوژیکی با بهترین بازدهی ممکن بطور مستمر انجام گردد. همچنین برای کم شدن حجم لجن تولیدی، حوضچه ته‌نشینی اولیه را حذف گردیده و برای ممانعت از ورود اجسام و ذرات خارجی به حوضچۀ هوادهی و بقیه واحدها، از دستگاه‌های آشغالگیر و دانه‌گیر استفاده می‌شود. از آن‌جا که در این روش حجم واحد هوادهی دو تا چهار برابر زیادتر می‌شود، زمان ماند هیدرولیکی و در نتیجه عمر لجن فعال نیز افزایش پیدا می‌کند. این عوامل باعث می‌شوند که مقدار لجن تولیدی با کاهش چشمگیری مواجه شود و نیز مقاومت سیستم در برابر شوک‌های احتمالی فاضلاب از لحاظ هیدرولیکی و بارآلاینده‌ها افزایش یابد. این خصوصیات سبب شده است که از این روش بصورت گسترده‌ای در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب‌ بهداشتی و همچنین برای تصفیه پساب‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

Translate »