پکیج انعقاد الکتروشیمیایی

پکیج تصفیه پساب صنعتی ، بهداشتی( Electro Coagulation Filtration) :

در تصفیه فاضلاب و پساب های صنعتی وجود انواع رنگها ، دترجنتها، عوامل بالای کدورت و TSS و همچنین فلزات سنگین، موجب ایجاد مشکل در فرآیندهای تصفیه فاضلاب به روش های بیولوژیکی (واحدهای هوازی و بی هوازی) می گردند. بنابراین مهندسین و طراحان واحدهای تصفیه فاضلاب می کوشند تا پیش از ورود پساب به واحدهای هوازی و بی هوازی غلظت آلاینده هایی سمی که موجب اختلال در فرآیند های تصفیه زیستی (بیولوژیکی) می شوند را حذف نمایند.

بدین منظور یکی از روش هایی که در تصفیه فاضلاب صنعتی کاربرد ویژه دارد، انعقاد و لخته سازی ذرات و عوامل آلودگی می باشد. ذرات معلق و آلودگی های پساب که عمدتاً شامل مواد کلوئیدی هستند، به دلیل بار الکتریکی همدیگر را دفع می نمایند و تنها وقتی می توانیم آنها را از فاضلاب جدا و تصفیه نمود که بار آن ها خنثی گردد و به یکدیگر چسبیده، سنگین شوند و در سیستم های ته نشینی از پساب جدا گردند.

در سالهاي اخیر تحقیق بر روي کاربرد مستقیم الکتریسیته در تصفیه آب و فاضلاب به دلیل سازگاري با محیط و امکان تصفیه مایعات، گازها و جامدات توسعه یافته است و به عنوان یک روش جذاب براي کواگولاسیون یا ته نشیني، تحت عنوان روش الکتروکواگولاسیون شناخته شده است.

در پکیج انعقاد الکتریکی، الکتروکوگولاسیون (Electrocoagulation یا  EC) از جریان برق مستقیم (DC) به منظور ایجاد یک الکترولیت شیمیایی در فاضلاب استفاده می شود. جریان برق مستقیم در طی فرآیند تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی،  سبب ایجاد هیدروکسید آهن و یا آلومینیوم می گردد که به علت خاصیت جذب بالا ذرات باردار موجود در فاضلاب را جذب نموده و تشکیل یک کمپلکس قابل ته نشینی را می دهد.

انعقاد الکتریکی یا همان Electrocoagulation یا EC به منظور حذف فلزات سنگین، عوامل ایجاد کننده TSS و کدورت، COD و BOD، مواد شیمیایی، رنگ، فلورین، آرسنیک و آلودگی های آب و خاک در تصفیه آب، فاضلاب و پساب صنایعی مختلف همچون تولید مواد شیمیایی مانند أنواع رزین ها و چسب ها، نساجی و رنگ رزی، کشتارگاه ها و تولید کنندگان مواد گوشتی و پروتین، لبنیات، شستشوی فلزات، نشاسته ، قالیشویی و پتروشیمی ها و …  به کار می رود.

در روش الکتروکوگولاسیون یا همان انعقاد الکتریکی، الکترودها که شامل آهن و آلومینیوم می باشند مولکول های هیدروکسید فلزی مانند Al(OH)3 یا Fe(OH)2 را تشکیل می دهند که به دلیل خاصیت جذب بسیار بالا با آلودگی ها تشکیل کمپلکس قابل ته نشین شدن را داده و در نهایت در تانک ته نشینی یا سیستم جداسازی  مربوط به پکیج تصفیه به روش  EC از پساب جدا می گردد و فرآیند تصفیه فاضلاب تکمیل می گردد.

در تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی از فلزاتی چون آلومینیوم و آهن استفاده می گردد. این فلزات در حین تماس با آب هیدرولیز شده و تولید یون هایی با بار مثبت می نمایند و در نتیجه ذرات کلوئیدی با بار منفی را خنثی می نمایند و هسته اصلی فلوک قابل ته نشین شدن را در فرآیند تصفیه فاضلاب شکل می دهند. این فلوک به صورت کمپلکس آلودگی و هیدروکسید فلزی شکل   می گیرد و از آنجایی که هیدروکسید فلزی خاصیت جذب بالایی دارد، پکیج انعقاد الکتریکی (EC) یکی از موفق ترین روش های تصفیه فیزیکی و شیمیایی فاضلاب می باشد.

ECF

Translate »