پکیج تصفیه نهایی HERO

پکیج تصفیه نهایی HERO

           HERO یک فرآیند ارتقاء یافته از خانواده ی فرآیندهای غشائی است که به طور خاص جهت تصفیه آبهای لبشور با میزان بالای سیلیکا (حداکثر پتانسیل گرفتگی) طراحی شده است. کاهش موثر میزان گرفتگی غشاء در این فرآیند موجب افزایش میزان بازده تا 90 درصد شده و تلفات آب را به کمتر از 10 درصد می رساند. میزان ریکاوری پائین فرآیند اسمز معکوس RO موجب هدر رفت 20 الی 70 درصد منابع آبی به هنگام تصفیه می شود به بیانی دیگر آبی که از اعماق زمین و سفره های زیر زمینی و دریا ها واقیانوس ها برداشت شده، کلیه مراحل پیش تصفیه را گذرانده، وارد فرآیند شیرین سازی RO شده، در بهترین حالت طراحی برای آب های لبشور در شرایط متعارف 75 درصد و برای آبهای شور40 درصد آب به عنوان آب تصفیه شده استفاده می شود. مقدار درصد بازیابی با توجه به نوع غشاء ، کیفیت و کمیت آب تصفیه شده و مقدار هزینه هاي عملیاتی ، تعیین خواهد شد. بالا رفتن بیش از اندازه درصد بازیابی ، باعث افزایش املاح و در نتیجه فشار اسمزي در آب پشت غشاها می شود ، که این امر باعث افزایش انرژي عملیاتی لازم ، کاهش دبی و افزایش درصد عبور املاح از میان غشاها می شود.

مزایای فرآیند HERO نسبت به RO :

 • بازیافت بیش از 90% آب فرایند شده
 • دفع نمک بیشتر (خلوص بالاتر محصول)
 • فلاکس بالاتر
 • گرفتگی و رسوب گذاری بسیار کمتر
 • مصرف مواد شیمیایی کمتر
 •  هزینه ی بهره برداری پائین تر
 • هزینه های نگهداری کمتر
 • تخلیه پساب های شیمیایی کمتر (حفظ محیط زیست)
 • طولانی تر بودن عمر ممبرین ها که تا ده سال هم کارایی دارند

کاربردهای HERO :

 • افزایش براندمان سیستم  به بیش از 90%
 • تصفیه و بازیافت آب برج های خنک کننده (Blue Down)
 •  بازیافت انواع پساب های صنعتی غیر قابل تصفیه به روش RO
 •  هیبریدی نمودن فرآیند ZLD جهت کاهش هزینه های بهره برداری و مصرفی
Translate »