پکیج گند زدایی و آنتی باکتریال MCR

پکیج آنتی باکتریال و گندزدایی MCR

يكي از روشهاي نويني كه اخيراً تحقيقات زيادي براي بهكارگيري آن در ضدعفوني آب و پساب انجام گرفته است، استفاده از ميدانهاي الكتريكي پالسي در ولتاژهاي مي باشد. در ضدعفونيآب به روش ميدان الكتريكي پالسي، به جاي استفاده از تركيبات و مواد شيميايي كه باعث توليد محصولات جانبي مي شوند، از ولتاژ استفاده مي شود. اين روش از لحاظ اقتصادي راندمان بالايي دارد. مزيتهايي مانند انهدام كامل ميكروبها، عدم توليد محصولات جانبي مضر براي سلامتي انسان، بازده بسيار بالا و هزينه كم در مقايسه با ساير روشهاي ضدعفوني، سالم بودن روش تصفيه و كاربرد گسترده در صنعت، قابل استفاده در سرعت جريانهاي بالا، قابل استفاده براي جريان پيوسته آب و حجمهاي دلخواه و … همگي باعث ميشود كه ضدعفوني آب با ميدان الكتريكي پالسي در مقايسه با روشهاي ديگر ارجحتر باشد.

دستگاه  MCR  ساخته شده توسط گروه مهندسین مشاور پارس گون با استفاده از پالس های الکتریکی توان انگل زدایی و میکروب کشی آب و پساب با ظرفیت های بالا را دارد. میدان های الکتریکی پالسی می تواند میکروارگانیسم ها و آنزیم ها را نابود کنند. میدان های الکتریکی پالسی با ایجاد فشار الکتریکی در دو سوی غشای میکروارگانیسم ها سبب ایجاد منافذ غیر قابل ترمیم و تخریب غشای سلولی و غیر فعال شدن میکروارگانیسم ها می شود. بر هم خوردن انسجام و یکپارچگی سیستم سلولی (electroporation) دلیل عمده توجیه در از میان رفتن سلول و سیر نزولی حیات آن در هنگام استفاده از میدان های پالسی می باشد. سیتوپلاسم سلول از نظر الکتریکی هادی و غشاء آن که مشتمل بر لایه های لیپیدی در ادغام با اجزاء پروتئین می باشد، دارای مشخصه دی الکتریک است. اعمال میدان الکتریکی به سلول ها منجر به تجمع بار الکتریکی در بخش غشاء بیرونی سلول شده و در دو قسمت انتهایی غشاء ولتاژ دچار تغییرات خواهد بود. ولتاژ کافی و بالا بر دو انتهای غشاء سلولی برگشت سیستم سلولی به حالت عادی را به نوعی مختل نموده و این قبیل اختلالات زیستی سرانجام میتواند به مرگ سیستم سلول بیانجامد.

Translate »