دسته: پکیج شوری زدایی

پکیج شوری زدایی

پکیج شوری زدایی (Electrical Conductivity Reducer)

ستفاده از دستگاه الکترولیز به منظور کاهش املاح موجود در آب دارای قدمت تقریبی 30 ساله است. برای اولین بار محققین کشور آلمان، شرکت Prominent  اقدام به طراحی دستگاه مذکور…Continue readingپکیج شوری زدایی (Electrical Conductivity Reducer)

Translate »